امکان کنترل تجهیزات با گوشی های اندروید (اینترنت- اس ام اس – ایمیل)

این یکی از پر درخواست ترین خدامکان کنترل تجهیزات با گوشی های اندروید (اینترنت- اس ام اس - ایمیل)