مهم

کاتر زایدلمن

کاتر زایدلمن

کاتر تجاری

کاتر تجاری

دستگاه دوخت طرح روی پارچه

دستگاه دوخت طرح روی پارچه

دستگاه های بسته بندی وکیوم

دستگاه های بسته بندی وکیوم

خط کنسانتره گیری

خط کنسانتره گیری

خط تولید قطعات کامپوزیتی

خط تولید قطعات کامپوزیتی

ترموفرینگ مولتی وک

ترموفرینگ مولتی وک

ترموفرمینگ تیرومت

ترموفرمینگ تیرومت

ترموفرمینگ

ترموفرمینگ

تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

تجهیزات کنترل و ابزار دقیق